PENETRON Sistem

PENETRONOVA tehnologija kristalizacije poboljšava izdržljivost, snagu, ukupne performanse i životni vijek trajanja betona.

Naši proizvodi na bazi cementne kapilarne hidroizolacije, kombinuju visoke kvalitete cementa, kvarca, (poseban stepen) pijeska i osnovnih aktivnih sastojaka te tako pružaju najefikasniji sistem za trajno smanjenje propusnosti i na taj način čine beton vodonepropusnim.

Gdje se obično PENETRON upotrebljava?

PENETRON proizvodi se koriste za tretiranje betona ili blok konstrukcije izložene potencijalnom vodenom ili hemijskom uticaju, to jest kada se zahtijeva smanjenje propusnosti, trajna hidroizolacija i zaštita, čak i pod visokim hidrostatskim uvjetima. PENETRON proizvodi se primjenjuju bilo na pozitivnu stranu (strana u dodiru sa vodom) ili na negativnu stranu (suprotnoj strani od uticaja vode) i tako ispunjavaju sve hidroizolacijske zahtjeve.

Penetron System se koristi u brojnim projektima širom svijeta a koji se odnose na:

  • Rezervoare pitke vode i akvarijume
  • Kolektore za kanalizaciju i tankove za tretman vode
  • Tunele i nosive strukture kao i podzemne garaže
  • Podzemne prostorije, podrume i industrijske pogone
  • …i mnoge druge projekte koji zahtijevaju povišenu izdržljivost i zaštitu

Prednosti PENETRONA

Za razliku od premaza ili membranskih rješenja, PENETRON postaje sastavni dio betona. PENETRON poboljšanva izdržljivost smanjenjem propusnosti betona, sprečavajući vodu i druge korozivne agense od prodiranja.

  • Prodire duboko: čak do 1 metar; zaptivajući i najsitnije pore i pukotine u betonu čak i do 400 mikrona
  • Cjelovitost: postaje sastavni dio betona i tako smanjuje propusnost; vodonepropustan, hemijski otporan do te mjere da beton ostaje netaknut čak i nakon površinskih oštećenja
  • Trajnost: od momenta kada je primijenjen na beton, kristali PENETRONA ostaju aktivni dio betona doživotno

 

Vrijeme upotrebe: 2014/2015/2016
Lokacija: BiH, Hrvatska
Projekti: Izgradnja kolektora, privatnih bazena, rezervoara
Website proizvoda: www.penetron.com